โปรแกรมหลักสูตรด้านสุขภาพ

การนวดไทยเพื่อการบำบัดเบื้องต้น

การแพทย์แผนไทยคือการรักษาที่ใช้ธรรมชาติและหลักการดูแลแบบองค์รวมเพื่อช่วยทำให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การนวดแผนไทยเป็นการนวดกดจุดไปตามส่วนต่างๆบนร่างกาย ทั้งกล้ามเนื้อและเอ็นข้อต่อ ร่วมกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อช่วยบรร่เทาอาการเมื่อยล้า เจ็บปวด โรคภัยไข้เจ็บบางชนิด นอกจากนี้ การนวดไทยยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆอีกด้วย (90 ชั่วโมง)

เรกิ 1

เรกิคือการบำบัดแบบองค์รวมประเภทหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการผ่อนคลายอย่างแท้จริง ช่วยลดความเครียดและเพิ่มพลังบำบัดได้เป็นอย่างดี เรกิจะช่วยลดความเจ็บปวด ความเหนื่อยล้าและยังสามารถเชื่อมร่างกายและจิตใจเข้าด้วยกัน(12 ชั่วโมง)

การนวดกล้ามเนื้อระดับลึก

การนวดกล้ามเนื้อระดับลึกเป็นการนำหลักการนวดน้ำมันแบบสวีดิชมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหิตและสลายพังผืดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ(60 ชั่วโมง)

การยืดกล้ามเนื้อ

การยืดกล้ามเนื้อมีความสำคัญในการออกกำลังกายอย่างมากเพราะเป็นการช่วยลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นและเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้ออีกด้วย ท่าที่ใช้ในการสอนเป็นท่าที่พัฒนามาแล้วจากท่ายืดกล้ามเนื้อต่างๆ โดยท่ายืดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องจะช่วยทำให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าและรักษาความอ่อนเยาว์หลักจากการออกกำลังกายได้ (45 ชั่วโมง)

ค่าเรียน

47,000 บาท