โปรแกรมการพัฒนาและการบริหารจัดการสปา

คอร์สการพัฒนาธุรกิจสปา

คอร์สการพัฒนาธุรกิจสปาเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนดำเนินกิจการสปาเป็นของตนเอง เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมแนวความคิดในการจัดตั้งกิจการสปา ประเภทของอุตสาหกรรมสปา การวางแผนการตลาด การวางโครงร่างและรูปแบบ การบริหารด้านการเงิน ตลอดจนชนิดของผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจสปาในท้องตลาด ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน (30 ชั่วโมง)

คอร์สการบริหารจัดการสปา

คอร์สการบริหารจัดการสปาเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจสปาและผู้จัดการสปา คอร์สนี้มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องกลยุทธการบริหารธุรกิจสปา การควบคุมคุณภาพสปา บทบาทการเป็นผู้นำ การบริหารด้านการเงินและทรัพย์สิน การจัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมถึงการตั้งราคาและการออกแบบเมนูสปาและการวางแผนการจัดจำหน่าย (30 ชั่วโมง)

ค่าเรียน

58,000 บาท