หลักสูตรประกาศนียบัตรการนวดน้ำมัน
แบบสวีดิช

กายวิภาคและสรีรวิทยา
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการทำงานของอวัยวะและโครงสร้างระบบต่างๆ ในร่างกายซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้วิชาด้านการนวดและสปา(60 ชั่วโมง)

การนวดน้ำมันแบบสวีดิช
การนวดน้ำมันแบบสวีดิชจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีจากการกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตและระบบไหลเวียนน้ำเหลือง เพิ่มโทนของกล้ามเนื้อ ความเรียบเนียนของผิวดีขึ้นและเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ (60 ชั่วโมง)

ค่าเรียน
38,000 บาท