คำอธิบายรายวิชา

การนวดเท้าแบบตะวันออกคือการนวดแบบดั้งเดิมที่ช่วยทำความสะอาดและบำรุงผิวบริเวณขาและเท้า นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความผ่อนคลายโดยช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการนวดขาและเท้าได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและผ่านการรับรองจากชีวาศรมอคาเดมี่และได้รับใบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance

เงื่อนไขรายวิชา

ผู้ที่สนใจเรียนวิชานี้ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร มีความตั้งใจ และตรงต่อเวลา รวมถึงมีบุคลิกภาพที่ดีและมีการวางตัวที่เหมาะสม

เวลาเรียน

จันทร์ – ศุกร์ (09.00-16.00)
2 อาทิตย์ (60 ชั่วโมง)

การสอบวัดผล

ชีวาศรมอคาเดมี่จะทำการสอบวัดผลเมื่อสิ้นสุดคอร์สเรียนดังนี้

ภาคทฤษฎี  : 45 นาที (ข้อสอบแบบตัวเลือกและข้อเขียน)

ภาคปฏิบัติ  : 90 นาที

ค่าเรียน

12,000 บาท