นวดกระชับสัดส่วน

คำอธิบายรายวิชา

การนวดกระชับสัดส่วนเป็นการนวดเพื่อช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตและเพิ่มการเผาผลาญของร่างกาย การนวดลักษณะนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการมีรูปร่างกระชับขึ้น

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการนวดกระชับสัดส่วนได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและผ่านการรับรองจากชีวาศรมอคาเดมี่และได้รับใบประกาศนียบัตร Professional Certificate in Slimming Massage

เงื่อนไขรายวิชา

ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาและมีใบประกาศนียบัตร Anatomy and Physiology Professional Certificate มารับรอง

เวลาเรียน

จันทร์ – ศุกร์ (09.00-16.00)
2 อาทิตย์ (60 ชั่วโมง)

การสอบวัดผล

ชีวาศรมอคาเดมี่จะทำการสอบวัดผลเมื่อสิ้นสุดคอร์สเรียนดังนี้

ภาคทฤษฎี: 60 นาที (ข้อสอบแบบตัวเลือกและข้อเขียน)

ภาคปฏิบัติ  : 50 นาที

ค่าเรียน

19,000 บาท