นวดหินร้อน

คำอธิบายรายวิชา
ความร้อนและพลังงานที่ออกมาจากหินจะสร้างความผ่อนคลายและคืนความสมดุลให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ความร้อนบวกกับการนวดจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อได้ด้วย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการนวดหินร้อนได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและผ่านการรับรองจากชีวาศรมอคาเดมี่และได้รับใบประกาศนียบัตร Professional Certificate in Hot Stone Massage/li>

เงื่อนไขรายวิชา
ผู้ที่สนใจเรียนวิชานี้ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร มีความตั้งใจ และตรงต่อเวลา รวมถึงมีบุคลิกภาพที่ดีและมีการวางตัวที่เหมาะสม

เวลาเรียน
จันทร์ – ศุกร์ (09.00-16.00)
2 อาทิตย์ (60 ชั่วโมง)

การสอบวัดผล
ชีวาศรมอคาเดมี่จะทำการสอบวัดผลเมื่อสิ้นสุดคอร์สเรียนดังนี้
ภาคทฤษฎี: 60 นาที (ข้อสอบแบบตัวเลือก)
ภาคปฏิบัติ: 90 นาที

ค่าเรียน
19,000 บาท