การทำทรีทเมนท์หน้า

คำอธิบายรายวิชา
การทำทรีทเมนท์ใบหน้าของชีวาศรมอคาเดมี่จะครอบคลุมเรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา ผู้ฝึกสอนจะดูแลผู้เรียนอย่างละเอียดทุก ขั้นตอนการทำทรีทเมนท์จะเริ่มจากการทำความสะอาดผิวหน้า กำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว นวดหน้า พอกหน้าและลงครีมบำรุงเพื่อให้ผิวสะอาด สดชื่นและชุ่มชื่นอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำทรีทเมนท์หน้าได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและผ่านการรับรองจากชีวาศรมอคาเดมี่และได้รับใบประกาศนียบัตร Professional Certificate in Haven Facial Treatments

เงื่อนไขรายวิชา
ผู้ที่สนใจเรียนวิชานี้ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร มีความตั้งใจ และตรงต่อเวลา รวมถึงมีบุคลิกภาพที่ดีและมีการวางตัวที่เหมาะสม

เวลาเรียน
จันทร์ – ศุกร์ (09.00-16.00)
2 อาทิตย์ (60 ชั่วโมง)

การสอบวัดผล
ชีวาศรมอคาเดมี่จะทำการสอบวัดผลเมื่อสิ้นสุดคอร์สเรียนดังนี้
ภาคทฤษฎี  : 60 นาที (ข้อสอบแบบตัวเลือกและข้อสอบแบบข้อเขียน)
ภาคปฏิบัติ : 70 นาที

ค่าเรียน
19,000 บาท