ทรีทเมนท์มือ เท้า และเล็บ และการกำจัดขนโดยใช้ผลิตภัณฑ์แว็กซ์

คำอธิบายรายวิชา

การทำทรีทเมนท์บริเวณมือ เท้าและเล็บจะช่วยบำรุงผิวบริเวณดังกล่าวให้อ่อนนุ่ม ชุ่มชื้น และการตกแต่งเล็บมือและเล็บเท้าจะทำให้เล็บดูมีระเบียบ สะอาด สวยงาม นอกจากนี้ยังรวมถึงวิธีการแวกซ์กำจัดขนอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำทรีทเมนท์มือ เท้า และเล็บรวมถึงการกำจัดขนโดยใช้แวกซ์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและผ่านการรับรองจากชีวาศรมอคาเดมี่และได้รับใบประกาศนียบัตร Professional Certificate in Hand, Foot, Nail and Waxing Treatments

เงื่อนไขรายวิชา

ผู้ที่สนใจเรียนวิชานี้ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร มีความตั้งใจ และตรงต่อเวลา รวมถึงมีบุคลิกภาพที่ดีและมีการวางตัวที่เหมาะสม

เวลาเรียน

จันทร์ – ศุกร์ (09.00-16.00)
3 อาทิตย์ (90 ชั่วโมง)

การสอบวัดผล

ชีวาศรมอคาเดมี่จะทำการสอบวัดผลเมื่อสิ้นสุดคอร์สเรียนดังนี้

ภาคทฤษฎี  : 60 นาที (ข้อสอบแบบตัวเลือก)

ภาคปฏิบัติ  : 75 นาที

ค่าเรียน

21,000 บาท