เรียนนวดสปา

การทำทรีทเมนท์สปาตัว

คำอธิบายรายวิชา
ขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญของการทำทรีทเมนท์สปาตัว คือ การขัดผิวตัว ซึ่งจะมีการขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว ทำให้ผิวแลดูกระจ่างใส และยังเป็นการตุ้นระบบการไหลเวียนน้ำเหลืองและเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งด้วย

คำอธิบายรายวิชา

  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำทรีทเมนท์สปาได้ถูกต้อง ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและผ่านการรับรองจากชีวาศรมอคาเดมี่และได้รับใบประกาศนียบัตร Professional Certificate in Spa Treatments

เงื่อนไขรายวิชา
ผู้ที่สนใจเรียนวิชานี้ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร มีความตั้งใจ และตรงต่อเวลา รวมถึงมีบุคลิกภาพที่ดีและมีการวางตัวที่เหมาะสม

เวลาเรียน
จันทร์ – ศุกร์ (09.00-16.00)
2 อาทิตย์ (60 ชั่วโมง)

เวลาเรียน
ชีวาศรมอคาเดมี่จะทำการสอบวัดผลเมื่อสิ้นสุดคอร์สเรียนดังนี้
ภาคทฤษฎี : 90 นาที (ข้อสอบแบบตัวเลือกและข้อสอบแบบข้อเขียน)
ภาคปฏิบัติ  : 120 นาที

ค่าเรียน
19,000 บาท