เรกิ 1

คำอธิบายรายวิชา

เรกิคือการบำบัดแบบองค์รวมประเภทหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการผ่อนคลายอย่างแท้จริง ช่วยลดความเครียดและเพิ่มพลังบำบัดได้เป็นอย่างดี เรกิจะช่วยลดความเจ็บปวด ความเหนื่อยล้าและยังสามารถเชื่อมร่างกายและจิตใจเข้าด้วยกัน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการนวดเรกิเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและผ่านการรับรองจากชีวาศรมอคาเดมี่และได้รับใบ Certificate of Attendance

เงื่อนไขรายวิชา

ผู้ที่สนใจเรียนวิชานี้ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร มีความตั้งใจ และตรงต่อเวลา รวมถึงมีบุคลิกภาพที่ดีและมีการวางตัวที่เหมาะสม

เวลาเรียน

จันทร์-อังคาร หรือ พฤหัสบดี-ศุกร์ หรือ เสาร์-อาทิตย์
(09.00-16.00)
2 วัน (12 ชั่วโมง)

การสอบวัดผล

ไม่มีการสอบวัดผลในรายวิชานี้

ค่าเรียน

10,000 บาท