การนวดระบายน้ำเหลือง

คำอธิบายรายวิชา

การนวดระบายน้ำเหลืองคือการนวดแบบไม่มีน้ำหนัก แต่นวดเป็นจังหวะและเน้นไปที่ระบบไหลเวียนน้ำเหลือง เพื่อที่จะทำให้เกิดการล้างพิษโดยการกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตและระบบไหลเวียนน้ำเหลือง นอกจากนี้ยังช่วยคืนความสมดุลของของเหลวในร่างกาย กระชับกล้ามเนื้อ ผิวและสร้างความผ่อนคลายอีกด้วย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนวดต่อมระบายน้ำเหลืองได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและผ่านการรับรองจากชีวาศรมอคาเดมี่และได้รับใบประกาศนียบัตร Professional Certificate in Basic Manual Lymphatic Drainage Massage

เงื่อนไขรายวิชา

ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาและการนวดน้ำมันแบบสวีดิชและมี Certificate มารับรอง

เวลาเรียน

จันทร์ – ศุกร์ (09.00-16.00)
3 อาทิตย์ (90 ชั่วโมง)

การสอบวัดผล

ชีวาศรมอคาเดมี่จะทำการสอบวัดผลเมื่อสิ้นสุดคอร์สเรียนดังนี้

ภาคทฤษฎี  : 45 นาที (ข้อสอบแบบตัวเลือก)

ภาคปฏิบัติ  : 90 นาที

กรณีศึกษา

ผู้เรียนจะต้องทำรายงานกรณีศึกษาผู้เข้ารับการนวดระบายน้ำเหลืองเป็นจำนวน 5 ราย (รายละ 6 ครั้ง)

ค่าเรียน

21,000 บาท