คอร์สการบริหารจัดการสปา

คำอธิบายรายวิชา
คอร์สการบริหารจัดการสปาเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจสปาและผู้จัดการสปา คอร์สนี้มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องกลยุทธ์การบริหารธุรกิจสปา การควบคุมคุณภาพสปา บทบาทการเป็นผู้นำ การบริหารด้านการเงินและทรัพย์สิน การจัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมถึงการตั้งราคาและการออกแบบเมนูสปาและการวางแผนการจัดจำหน่าย

วัตถุประสงค์

  • • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถในการบริหารและจัดการสปาอย่างมีประสิทธิภาพ
  • • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและผ่านการรับรองจากชีวาศรมอคาเดมี่และได้รับใบ Certificate of Attendance

เงื่อนไขรายวิชา
ผู้ที่สนใจเรียนวิชานี้ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร มีความตั้งใจ และตรงต่อเวลา รวมถึงมีบุคลิกภาพที่ดีและมีการวางตัวที่เหมาะสม

เวลาเรียน
จันทร์ – ศุกร์ (09.00-16.00)
1 อาทิตย์ (30 ชั่วโมง)

การสอบวัดผล
ไม่มีการสอบวัดผลในรายวิชานี้

ค่าเรียน
29,000 บาท