คอร์สการพัฒนาธุรกิจสปา

คำอธิบายรายวิชา

คอร์สการพัฒนาธุรกิจสปาเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนดำเนินกิจการสปาเป็นของตนเอง เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมแนวความคิดในการจัดตั้งกิจการสปา ประเภทของอุตสาหกรรมสปา การวางแผนการตลาด การวางโครงร่างและรูปแบบ การบริหารด้านการเงิน ตลอดจนชนิดของผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจสปาในท้องตลาด ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในการวางแผนดำเนินกิจการสปาอย่างลึกซึ้ง
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและผ่านการรับรองจากชีวาศรมอคาเดมี่และได้รับใบ Certificate of Attendance

เงื่อนไขรายวิชา

ผู้ที่สนใจเรียนวิชานี้ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร มีความตั้งใจ และตรงต่อเวลา รวมถึงมีบุคลิกภาพที่ดีและมีการวางตัวที่เหมาะสม

เวลาเรียน

จันทร์ – ศุกร์ (09.00-16.00)

1 อาทิตย์ (30 ชั่วโมง)

การสอบวัดผล

ไม่มีการสอบวัดผลในรายวิชานี้

ค่าเรียน

29,000 บาท