ชีวาศรมฯ อคาเดมี่ เปิดหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจและการบริหารจัดการสปา

ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ชีวาศรม อคาเดมี่ โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ถนนเอกมัย กรุงเทพมหานครฯ เปิดหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจและการบริหารจัดการสปาทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ชีวาศรม อคาเดมี่ เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนและการฝึกพนักงานของชีวาศรมฯ ในเรื่องสปาและสุขภาพรวมถึงเปิดสำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจในธุรกิจสปาและสุขภาพ จัดระบบการเรียนการสอนให้มีความพร้อมในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าเรียนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของสายงานนี้ รวมทั้งการเป็นผู้บริหารระดับผู้จัดการหรือเจ้าของกิจการสปาเอง โดยหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจและการบริหารจัดการสปา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การพัฒนาธุรกิจสปา มีเนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมแนวความคิดในการจัดตั้งกิจการสปา ประเภทของอุตสาหกรรมสปา การวางแผนการตลาด การวางโครงร่างและรูปแบบ การบริหารด้านการเงิน ตลอดจนชนิดของผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจสปาในท้องตลาด โดยผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนดำเนินกิจการสปาเป็นของตนเอง

 

การบริหารจัดการสปา มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องกลยุทธ์การบริหารธุรกิจสปา การควบคุมคุณภาพสปา บทบาทการเป็นผู้นำ การบริหารด้านการเงินและทรัพย์สิน การจัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมถึงการตั้งราคาและการออกแบบเมนูสปาและการวางแผนการจัดจำหน่าย เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจสปาและตำรงตำแหน่งผู้จัดการสปา

ทั้งสองหลักสูตรนี้สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมสปาที่มากด้วยประสบการณ์ระดับนานาชาติ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเปิดสอนเพียงปีละ 2 ครั้งเท่านั้น ตามรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจสปา ภาคภาษาไทย

18 – 22 พฤษภาคม 2563 และ

16 – 20 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจสปา ภาคภาษาอังกฤษ

8 – 12 มิถุนายน 2563 และ

28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563

หลักสูตรการบริหารจัดการสปา ภาคภาษาไทย

25 – 29 พฤษภาคม 2563 และ

23 – 27 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตรการบริหารจัดการสปา ภาคภาษาอังกฤษ

15 – 19 มิถุนายน 2563 และ

5 – 9 ตุลาคม 2563

แต่ละหลักสูตรใช้เวลา 30 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมอบรม และหากเข้าอบรมทั้ง 2 หลักสูตรภายในปีเดียวกัน จะได้รับประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจสปา

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.chivasomacademy.com หรือลงทะเบียนเรียน โทร +66 (0) 2711 5271-3 ,02-7116900 ext 1801 หรือ อีเมล์ info@chivasomacademy.com