online PT female

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 5

Pilates Rehabilitation Exercise for Long Term Effect COVID – 19

การฟื้นฟูร่างกายหลังได้รับผลกระทบจาก โควิด – 19 ด้วยเทคนิคการออกกำลังกายแบบพิลาทิส

โครงการอบรมนี้เหมาะสำหรับ นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ฝึกสอนพิลาทิส ผู้ฝึกสอนออกกำลังกาย และผู้ที่สนใจด้านสุขภาพ บรรยายโดยวิทยากร จาก Chiva-Som International Health Resort ได้แก่
กภ. วันทนีย์ ด่านเจริญรักษ์ Head of Physiotherapy and Fitness

ระยะเวลาในการอบรม          1 วัน

วันที่อบรม                          วันที่ 2 เมษายน 2565

เวลา                                08.30-17.30 น.

ค่าลงทะเบียน                    1,500 บาท ต่อท่าน

พิเศษ!! หากจับคู่มาสมัคร ได้รับส่วนลด 10 % เหลือท่านละ 1,350 บาทเท่านั้น

รูปแบบการอบรม การอบรมแบบออนไลน์ โดยผ่านโปรแกรม MS Team

หัวข้ออบรม

  • The Role of Physiotherapy for Long COVID -19
  • Effect of Pilates Exercise on Core Stability after Recovery From COVID -19
  • Pilates Principle Exercise and Assessment
  • Pilates Pelvic Floor with Breathing
  • Pilates Rehabilitation for Senior Group
  • Pilates Rehabilitation for Senior Group
  • Pilates Rehabilitation for Adult Group

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมการอบรมต้องมีส่วนร่วมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติครบเวลา จึงจะได้ใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์ (E-certificate)
**ได้รับคะแนน PTCEU 6 หน่วยคะแนน**

หากสนใจ ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

เอกสารโครงการอบรม

หนังสือเชิญบุคลากร

แบบฟอร์มลงทะเบียน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook ChivasomAcademy  Line:@chivasomacademy

อีเมล์ info@chivasomacademy.com  โทร +66 (0) 2711 5271-3 ,02-7116900 ext 1801