การสนับสนุนและความก้าวหน้าในอาชีพ

โรงเรียนฯสามารถให้คำปรึกษาเพิ่มเติมแก่นักเรียนได้ ดังนี้
• แนะนำสถานที่พักในบริเวณใกล้เคียง ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ
• ให้คำแนะนำในการทำบันทึกการประเมินผลของนักเรียน
• แนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
• ให้ความช่วยเหลือด้านรายละเอียด ข้อมูล และโอกาสในการหางานทำ

ความก้าวหน้าในอาชีพ

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จะได้รับโอกาสที่ดีในการสมัครเข้าทำงาน ทั้งในสปา เรือท่องเที่ยว ศูนย์สุขภาพ และสถานเสริมความงามชั้นนำต่างๆ ทั้งนี้ โรงเรียนฯได้จัดหลักสูตรพิเศษเรื่องการบริหารกิจการสปาเพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนที่วางแผนในการทำธุรกิจสปาเป็นของตัวเองโดยเฉพาะ