เรียนนวดหน้า

การทำทรีทเมนท์หน้า (CIBTAC)

คำอธิบายรายวิชา

การทำทรีทเมนท์ใบหน้าแบบครบขั้นตอนและถูกวิธีจะช่วยทำให้บริเวณใบหน้า ลำคอและไหล่แลดูมีสุขภาพดี มีผิวที่สดใสและเต่งตึง นอกจากนี้ยังเพิ่มความสดชื่น ชุ่มชื่น และคืนความสมดุลให้ผิว เพราะผิวผ่านการทำความสะอาดอย่างลึกซึ้งและบำรุงอย่างเข้มข้น

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำทรีทเมนท์บริเวณใบหน้า ลำคอ และ ไหล่ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและผ่านการรับรองจากชีวาศรมอคาเดมี่และได้รับใบประกาศนียบัตร Professional Certificate in Facial Treatments

เงื่อนไขรายวิชา

ผู้ที่สนใจเรียนวิชานี้ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร มีความตั้งใจ และตรงต่อเวลา รวมถึงมีบุคลิกภาพที่ดีและมีการวางตัวที่เหมาะสม

เวลาเรียน

จันทร์ – ศุกร์ (09.00-16.00)
4 อาทิตย์ (120 ชั่วโมง)

การสอบวัดผล

ชีวาศรมอคาเดมี่จะทำการสอบวัดผลเมื่อสิ้นสุดคอร์สเรียนดังนี้

ภาคทฤษฎี  : 60 นาที (ข้อสอบแบบตัวเลือกและข้อสอบแบบข้อเขียน)

ภาคปฏิบัติ  : 105 นาที

ค่าเรียน

38,000 บาท