เรียนนวดตัว

การนวดน้ำมันแบบสวีดิช

คำอธิบายรายวิชา

การนวดน้ำมันแบบสวีดิชจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีจากการกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตและระบบไหลเวียนน้ำเหลือง เพิ่มโทนของกล้ามเนื้อ ความเรียบเนียนของผิวดีขึ้นและเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับระบบะต่างๆของร่างกายมนุษย์ที่จำเป็นในการนวด
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนวดได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและผ่านการรับรองจากชีวาศรมอคาเดมี่และได้รับใบประกาศนียบัตร Professional Certificate in Body Massage

เงื่อนไขรายวิชา

ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ศาสตร์และสรีรวิทยาและมี Anatomy and Physiology Professional Certificate มารับรอง

เวลาเรียน

จันทร์ – ศุกร์ (09.00-16.00)

2 อาทิตย์ (60 ชั่วโมง)

การสอบวัดผล

ชีวาศรมอคาเดมี่จะทำการสอบวัดผลเมื่อสิ้นสุดคอร์สเรียนดังนี้

ภาคทฤษฎี – 60 นาที (ข้อสอบแบบตัวเลือกและข้อสอบแบบข้อเขียน)

ภาคปฏิบัติ – 90 นาที

ค่าเรียน

21,000 บาท